BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE

AKTUALNOŚCI » BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE

2020-01-30 13:21

„Język obcy, mój partner w życiowym awansie” - projekt skierowany do osób 25 lat +, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego     i z własnej inicjatywy zainteresowana są nabyciem kwalifikacji językowych, poprzez udział w szkoleniach z języków angielskiego lub niemieckiego.

Uwaga ! Co najmniej 40% uczestników projektu spełnia przynajmniej 1 z poniższych warunków:
• wykształcenie co najwyżej średnie (do poziomu ISCED 3 włącznie)
• wiek 50 lat i więcej- minimum 20% grupy docelowej
• rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny
• orzeczenie o niepełnosprawności
Szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego zakończone zostanie egzaminem zewnętrznym  potwierdzającym uzyskanie kwalifikacje językowych.

Projekt „Język obcy, mój partner w życiowym awansie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Przewidywane miejsca realizacji projektu „Język obcy, mój partner w życiowym awansie” :
Dybawka, Prałkowce, Ostrów, Krasiczyn, Krzywcza, Krówniki, Pikulice, Żurawica , Chotyniec....

    
MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2020 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms