Sesja egzaminacyjna telc

EGZAMINY telc » Sesja egzaminacyjna telc

Termin wiosennej sesji egzaminacyjnej telc w 2019 roku

Poziom
wg CEF

Egzamin
telc

Czerwiec
2019


B2
 

Deutsch

 English
 

15.06.2019

Wpłaty i rejestracja do:

10.05.2019

 

Istnieje możliwość zorganizowania ww. egzaminów w innych terminach lub dodatkowych sesjach egzaminacyjnych. Informacje uzyskać można w sekretariacie telc Centrum Przemyśl.

ZASADY REJESTRACJI i PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

 • Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z podanymi terminami egzaminów.
 • Rejestracji na egzamin można dokonać osobiście.
 • Aby zarejestrować się na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby* zdającej oraz pełną nazwę egzaminu. Przesłanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Languages Certficates- telc jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 • Płatności za egzamin należy dokonać w sekretariacie Centrum lub na numer konta.
 • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do sekretaiatu telc Centrum Przemyśl.
 • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Informacje o wynikach można uzyskać 6 tygodni po egzaminie w sekretariacie telc Centrum Przemyśl.
 • Istnieje możliwość wysyłki certyfikatu telc pod wskazany adres za dodatkową opłatą – dokument zostanie wysłany kurierem.
 • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, zastrugiwaczkę oraz gumkę do mazania.

 

*RODO – obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKPiK MITEINANDER s.c. z siedzibą w Przemyślu, ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl.
 • We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro@miteinander.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy telc na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z telc gGmbH Frakfurt am Main, Bleichstraße 1, 60313 Frakfurt am Main, Germany.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty egzaminu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą PKPiK MITEINANDER s.c. z siedzibą w Przemyślu, ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl, moich danych osobowych w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Language Certificates- telc
Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji egzaminu przez PKPiK MITEINANDER s.c. z siedzibą w Przemyślu, ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl.

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2020 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms